Navy's X-Craft poskytuje veńĺa moŇĺnost√≠ na jednej lodi. Samostatne, jej komponenty nie s√ļ v√Ĺnimońćn√©, ale po prv√Ĺkr√°t s√ļ vŇ°etky zjednoten√©, aby sa toto stalo jedineńćn√Ĺm plavidlom. Po prv√Ĺkr√°t ńćlenovia pos√°dky n√°morn√≠ctva USA a pobreŇĺn√≠ str√°Ňĺcovia spolupracuj√ļ na tej istej lodi. N√°morn√≠ctvo postavilo X-Craft, aby urobilo to, ńćo Ňĺiadne in√© plavidlo n√°morn√≠ctva nem√īŇĺe - pracovaŇ• v plytkej vode pri pobreŇĺ√≠. Hovorili sme s √öradom n√°morn√©ho v√Ĺskumu o novom X-Craft.

SW: Pre t√Ĺch z n√°s, ktor√≠ nevedia, ńćo presne rob√≠ √örad n√°morn√©ho v√Ĺskumu (ONR)?
ONR: Poslan√≠m √öradu n√°morn√©ho v√Ĺskumu je podporovaŇ•, pl√°novaŇ•, uńĺahńćovaŇ• a prech√°dzaŇ• vedeck√Ĺ v√Ĺskum v uznan√≠ jeho najvyŇ°Ň°ieho v√Ĺznamu na umoŇĺnenie bud√ļcej n√°mornej moci a zachovanie n√°rodnej bezpeńćnosti. Organiz√°cia ONR koordinuje, realizuje a podporuje vedeck√© a technologick√© programy americk√©ho n√°morn√≠ctva a n√°morn√©ho zboru prostredn√≠ctvom Ň°k√īl, univerz√≠t, vl√°dnych laborat√≥ri√≠ a neziskov√Ĺch organiz√°ci√≠ s neziskov√Ĺm zameran√≠m. Poskytuje technick√© poradenstvo n√°ńćeln√≠kovi n√°morn√Ĺch oper√°ci√≠ a n√°mestn√≠kovi n√°morn√≠ctva a spolupracuje s priemyslom na moderniz√°cii technol√≥gi√≠ a zlepŇ°ovan√≠ v√Ĺrobn√Ĺch procesov.