1 z 1 strelby

Stanley Vidmar, popredn√Ĺ v√Ĺrobca pokrońćil√Ĺch rieŇ°en√≠ pre ukladanie d√°t, oznamuje uvońĺnenie nov√©ho syst√©mu navrhnut√©ho tak, aby spńļŇąal potreby skladovania zbran√≠ vojensk√Ĺch a policajn√Ĺch pracovn√≠kov. Vysoko husto a vysoko konfigurovateńĺn√© rieŇ°enie Stanley¬ģ Vidmar¬ģ Vertical Weapon Storage System poskytuje bezpeńćnosŇ•, mobilitu, dostupnosŇ• a modularitu potrebn√ļ na bezpeńćn√© skladovanie a ńĺahk√© nasadenie streln√Ĺch zbran√≠ a in√Ĺch zariaden√≠.

Navrhnut√Ĺ pre √ļpln√© prisp√īsobenie, vertik√°lny syst√©m skladovania zbran√≠ m√īŇĺe obsahovaŇ• veńĺk√© mnoŇĺstv√° jedinej zbrane alebo byŇ• nakonfigurovan√Ĺ na uloŇĺenie kombin√°cie zbran√≠ a v√Ĺstroja na jedinom, bezpeńćnom mieste. Od M4 a piŇ°tol√≠ aŇĺ po tasers a strelivo, dlh√° rada komponentov a pr√≠sluŇ°enstva syst√©mu kompatibiln√©ho so syst√©mom AR 190-11 umoŇĺŇąuje z√°kazn√≠kom vybudovaŇ• unik√°tny syst√©m, ktor√Ĺ je pre nich vhodn√Ĺ.

"VńŹaka spusteniu syst√©mu Vertical Storage System Stanley Vidmar rozŇ°√≠ril svoje vojensk√© a presadzovanie pr√°va na komplexn√ļ sadu vŇ°estrann√Ĺch a prisp√īsobiteńĺn√Ĺch rieŇ°en√≠, ktor√© robia ukladanie zbran√≠ a zariaden√≠ bezpeńćn√Ĺm, bezpeńćn√Ĺm a jednoduch√Ĺm riaden√≠m, " hovor√≠ Tom Pinchuk, Riaditeńĺ v√Ĺvoja trhu a produktov pre firmu Stanley Black & Decker Storage & Workspace Solutions. "ńĆi uŇĺ potrebujete ukladaŇ• M4, strelivo, taser alebo in√© streln√© zbrane, alebo potrebujete uloŇĺiŇ• kombin√°ciu niekońĺk√Ĺch r√īznych druhov zbran√≠ a zariaden√≠, vertik√°lny syst√©m na ukladanie zbran√≠ dok√°Ňĺe uspokojiŇ• vaŇ°e potreby."

Syst√©m vertik√°lneho ukladania zbran√≠ je tieŇĺ:

‚ÄĘ Zabezpeńćte, s dvomi uzamykateńĺn√Ĺmi bodmi a moŇĺnosŇ•ou skrutky alebo sedlov√©ho reŇ•aze s in√Ĺmi skriŇąami VWS

‚ÄĘ Mobiln√© a ńĺahko rozmiestniteńĺn√©, s voliteńĺn√Ĺmi rukov√§Ň•ami, zdv√≠hac√≠m okom alebo z√°kladŇąou na palety

‚ÄĘ Rozbaliteńĺn√° pre pr√°cu s vidarkov√Ĺmi skriŇąami z√°suviek vysokej hustoty Vidmar XL a ńŹalŇ°√≠mi syst√©mami Vidmar

Zistite viac v //www.stanleyvidmar.com